top of page

HKC DE WERELDBOOM - visie en kernwaarden

<visie en kernwaarden nieuw kindcentrum, opgesteld obv sessies met medewerkers, ouders en bestuur>

Hier gaan we voor

Humanistisch kindcentrum De Wereldboom helpt kinderen tot bloei te komen zodat zij vol vertrouwen de wereld gaan ontdekken.

Hier staan we voor

Dit zijn onze kernwaarden. Zij zijn bepalend voor ons denken en doen, elke dag weer. Met de keuze voor deze kernwaarden laten we zien dat wij het gedachtegoed van het hedendaags Humanisme en de Vreedzame School belangrijk vinden.

 

* Samen leren leven

In de Wereldboom is plek voor iedereen. We zijn allemaal anders en samen zijn we uniek! We leren van en met elkaar. We leggen verbinding met onze omgeving want we kunnen veel voor elkaar betekenen.
In het kindcentrum leer je zelf nadenken en een mening vormen. Je kunt er veilig oefenen met sociale vaardigheden, conflicten oplossen, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.
Zo groei je samen op tot vreedzame, democratische wereldburgers.

* Groen & gezond

Een gezonde aarde is onze toekomst! Wij zijn onderdeel van de natuur en kunnen niet leven zonder de aarde. In de groep én tijdens groene uitstapjes leer je veel over duurzaamheid, gezondheid en klimaat, en hoe je daar zelf je steentje aan bijdraagt. Buitenspelen is bij ons lekker klauteren in echte bomen, tuinieren in de moestuin of waterwijs worden met de regenwaterstroom.
Wij zorgen voor de natuur, zoals de natuur voor ons zorgt.

 

* Iedereen een 10!

Ieder mens is voor ons een 10. Wie je ook bent - je hebt een stem, je mag eigen keuzes maken. Elk kind zien we als een parel. Ons team bestaat uit parelvissers; we kijken naar de mogelijkheden van kinderen, niet naar de tekorten. We geven onze leerlingen verantwoordelijkheden, helpen ze te ontdekken wie ze zijn en wat ze nog willen leren.
Je mag er zijn om nog meer te kunnen worden.

website HKC de Wereldboom

VORIGE 

VOLGENDE

bottom of page